A transit shipment from Hamburg (Germany) to Phnom Penh (Cambodia) via Ho Chi Minh airport 9/28/2017 12:38:58 AM

(Vietnamese caption below)

ANNOUNCEMENT

Recently, we handled a transit shipment from Hamburg (Germany) to Phnom Penh (Cambodia) via Ho Chi Minh airport with details as follows:

-          MAWB#           : 297-6437 5916

-          HAWB#            : FAS-20477225

-          Flight               : CI 5885/18

-          Commodity     : CT Scanner

-          Volume            : 10PKGS/ 4571KGS

The buyer of the cargo reported that cargo has not been put into use. However, when being checked by customs, it appeared to be used equipment. While relevant authorities are still investigating the incident, some newspapers have published misleading articles which suggests that we deliberately declare wrong information to avoid applying for transit permit for used equipments, or even suggests that we involved in smuggling activities.

We affirm that Bee Logistics provides transportation service only. We received cargo in sealed packages, and all declarations were made in accordance with the Buyer’s reports. After Vietnamese customs authorities questioning the used or unused status of cargo, the Buyer has sent a letter to explain that cargo has been used for testing and kept in warehouse for a long time, hence it looks old. The Buyer misunderstood that cargo can be considered as unused in that case. The Royal Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh City has also issued a letter confirming that cargo will be used for a hospital in Kampong Cham Province in Cambodia, not smuggled into Vietnam.

In this incident, Bee Logistics Corporation did not deliberately declare wrong information of involve in smuggling activities. On the contrary, we always abide to law stipulations, contribute to global trading actitivies.

Attachments:

-          Letter from the Buyer.

-          Letter from the Royal Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh City.

 

 

THÔNG CÁO 

Vừa qua chúng tôi có thực hiện dịch vụ quá cảnh cho một lô hàng vận chuyển từ Hamburg (Đức) về sân bay Tân Sân Nhất, sau đó chuyển tiếp đi Phnom Penh (Campuchia) với chi tiết như sau: 

-          Số vận đơn chính        : 297-6437 5916

-          Số vận đơn phụ           : FAS-20477225

-          Chuyến bay                 : CI 5885/18

-          Mặt hàng                     : Máy CT Scanner

-          Số lượng                      : 10 kiện / 4571KGS 

Chủ hàng khai báo mặt hàng chưa qua sử dụng. Tuy nhiên khi cơ quan Hải Quan kiểm tra thì phát hiện hàng có dấu hiệu là hàng cũ. Sự việc còn đang được điều tra làm rõ thì có một số thông tin trên báo chí phản ánh chưa đầy đủ toàn diện , dẫn đến gây hiểu lầm là công ty chúng tôi cố tình khai báo sai sự thật để né tránh việc xin giấy phép quá cảnh cho hàng đã qua sử dụng, thậm chí nghiêm trọng hơn là quy kết chúng tôi có hành vi buôn lậu. 

Chúng tôi xin khẳng định rằng Bee Logistics chỉ làm dịch vụ vận tải. Chúng tôi nhận hàng nguyên kiện, và mọi kê khai về hàng hoá là theo thông tin do chủ hàng cung cấp. Sau khi Hải Quan đặt câu hỏi về tình trạng hàng đã qua sử dụng hay chưa, chủ hàng cũng đã có công văn giải thích lô hàng có dùng để chạy thử và giữ trong kho lâu ngày nên bề ngoài nhìn cũ, nhưng họ hiểu lầm như vậy vẫn được coi là hàng chưa qua sử dụng. Tổng Lãnh Sự quán Campuchia tại TP. HCM cũng có công hàm xác nhận lô hàng được sử dụng cho dự án của bệnh viện tỉnh Kampong Cham của Campuchia chứ không phải hàng buôn lậu nhằm tiêu thụ tại Việt Nam. 

Trong sự việc này, Bee Logistics Corporation không cố tình khai báo sai sự thật hay buôn lậu. Ngược lại, chúng tôi luôn hoạt động theo phương châm tuân thủ luật pháp, góp phần vào sự phát triển lưu thông hàng hoá toàn cầu. 

Đính kèm:

-          Xác nhận của chủ hàng.

-          Xác nhận của Tổng Lãnh Sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Consuls letter

Confirmation from cnee