ANNOUNCEMENT
INTERNAL NEWS
INTERNATIONAL LOGISTICS AND FORWARDING
Bee Logistics Nhận Bằng Khen Của Bộ Công Thương 9/28/2017 12:16:34 AM

Vừa qua, ngày 11 tháng 10 năm 2016, nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016, Bee Logistics vinh dự được Bộ Công Thương Việt Nam trao tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015. Đây là giải thưởng cho những đơn vị doanh nghiệp có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công thương Việt Nam. Theo đó, bằng khen này đã ghi nhận và tuyên dương đóng góp của Bee Logistics vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành công thương Việt Nam nói riêng và của nền kinh tế nước nhà nói chung.

bangkhenbocongthuong

Bằng khen của Bộ Công thương Việt Nam góp phần củng cố niềm tự hào của toàn thể cán bộ công nhân viên BeeGroup vì những nỗ lực, cống hiến của mình cho nền kinh tế nước nhà, đồng thời, là nguồn động viên, khích lệ để đại gia đình BeeGroup không ngừng phấn đấu hơn nữa, góp phần to lớn hơn vào sự phát triên đất nước.

bangkhen

 

Bee Logistics Corp.